Bestill reise – helt enkelt.

Flex er vår bestillingstjeneste for eldre passasjerer, en gruppe som gjerne har litt andre behov enn flertallet av brukerne våre. Flex er en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, og er kort fortalt buss på bestilling.

Flex er et aldersvennlig tilbud med høyere servicegrad hvor passasjerene kan få ekstra hjelp, for eksempel til av- og påstigning og til å bære varer. Flex har forskjellig tilbud i- og utenfor bysentrum.

Flex gir deg tilgang til et viktig velferdsgode; bevegelsesfrihet ♥ Bestill din Flex-tur her!

Les mer
Slik bestiller du
Slik betaler du