Eivind Kolltveit reiser ofte med Flex når han skal ukeshandle.

Return to article.