6 passasjerer i Flex-bussen

Kapasiteten på Flex-bussene i Østfold er 6 passasjerer per i dag

Etter en tid med begrenset plass på Flex-bussen økes nå kapasiteten i takt med lettelsene i samfunnet i forhold til smitte.

Vi vil samtidig også takke for forståelsen under denne pandemien, og håper nå at flere kan reise med Flex. Har du noen spørsmål rundt dette, eller lurer på tilbudet der du bor, kan du ringe oss på telefon 69 12 54 80.