– Det er veldig kjekt å bli hentet ved døra av Flex

Randi Bjørkeng (80) synes Flex bestillingstransport er en praktisk og sosial måte å komme seg rundt på.

To til tre ganger i uken reiser hun med Flex. Flex-bilen henter henne rett utenfor dørstokken. Ofte går turen til Tista senteret.

– Det er veldig kjekt å bli hentet og levert ved døra. Det er fint å slippe å bære handleposene inn og ut av bussen når jeg skal hjem. Det hjelper sjåføren meg med, sier Randi Bjørkeng. Hun har reist med Flex bestillingstransport i flere år.

– Jeg ville ikke ha vært foruten Flex. Det er et veldig sosialt fremkomstmiddel. Jeg har blitt kjent med mange av de andre passasjerene som pleier å bestille Flex. I tillegg synes jeg at sjåførene er veldig trivelige, sier hun.

Einar Helgestad reiser ofte til og fra jobb med Flex.

Han forteller at han gleder seg over servicen som sjåførene utøver overfor de som ikke er så lette til beins som ham selv.

– Sjåførene pleier å hjelpe passasjerene både inn og ut av bussen. Flex-bussen kjører ofte helt frem til inngangsdøra og sjåføren hjelper gjerne til med å bære tunge handleposer. Jeg synes det er veldig hyggelig at det i dagens samfunn finnes omtanke og tid til å gi folk en hjelpende hånd, sier Helgestad.