Flex-tilbudet i Askim sentrum er avsluttet

Flex By Askim sentrum avsluttes fra og med 1. februar 2022

Etter to måneders prøveperiode, er det svært få passasjerer til tross for omfattende markedsføring av tilbudet. Det er derfor ikke lenger økonomisk forsvarlig å videreføre tilbudet, og vi ser oss dessverre nødt til å avslutte tilbudet i Askim sentrum.

Flex linje 736 vest og det ordinære busstilbudet videreføres

Flex linje 736 vest videreføres slik den er i dag, med bestilling gjennom app og via telefon.

Det er ingen endringer i det ordinære busstilbudet i Askim, men det jobbes med å skaffe en ordinær lavgulvbuss til Askim. Dette vil gjøre bybussene enklere å benytte for både eldre, de med barnevogn, rullator osv.