Flex-tilbudet på Hvaler blir nytt fra 1. mai

Heretter vil Flex-bussen kjøre faste ruter til faste rutetider.

Åpen Flex markedsføres i dag som fri bestilling fra adresse til adresse i Hvaler kommune, men dette har vist seg vanskelig å få til.

Dessverre har vi fått en del tilbakemeldinger om at det er lang ventetid på Flex-bussen, og at det ofte er få passasjerer per tur.

Det er mange som ønsker å bestille transport til bestemte tider, men som ikke får mulighet til dette siden Flex-bussen allerede er bestilt av andre. Dette har ført til frustrasjon og negative opplevelser for mange.

Vårt mål er å lage et best mulig Flex-tilbud på Hvaler, og for at vi skal gjøre det er vi helt avhengig av å lytte til tilbakemeldinger fra passasjerene.

Fra onsdag 1. mai kommer derfor Flex-bussen til å kjøre faste ruter til faste rutetider i Hvaler kommune, men du blir fremdeles hentet hjemme.

Målet er at tilbudet skal bli mye bedre enn i dag, og at vi ikke lover mer enn vi kan holde.

 

De nye Flex-rutene på Hvaler ser du i brosjyren under. 

(To ulike lenker til samme brosjyre)

Brosjyre Flex Hvaler – gyldig fra 1. mai 2019

Brosjyre Flex Hvaler – gyldig fra 1. mai 2019

 

Hvis du er usikker på rutetidene der du bor, eller ønsker å høre mer om endringene, kan du ringe Flex på telefon 69 12 54 80.