Fredrikstad – en levende by for pensjonister

Fredrikstad har et bredt aktivitetstilbud for deg som har passert pensjonsalder.

Kinoen, biblioteket, Musikkbrunch Fredrikstad (Den kulturelle spaserstokken) og Frivillighetssentralen er blant aktørene som har aktiviteter for pensjonister på dagtid.

– Vi arrangerer blant annet musikkbrunch. Dette er et åpent tilbud for de over 65 år som bor hjemme, og som arrangeres 6 – 8 ganger i året. Det er profesjonelle artister som opptrer, og arenaen varierer fra gang til gang. Vi har blant annet hatt konsert i domkirken, på Blå Grotte og på biblioteket, i tillegg til å samarbeide med flere av byens festivaler, sier Irene Østbø, kulturutvikler og koordinator for Den kulturelle spaserstokken.

Høy kvalitet på konsertene

Aldersspennet på konsertgjestene spenner seg fra 65 år og opp mot 90, men titt og ofte stikker seniorer på over 100 år innom.

– De er veldig glade for at det skjer noe på dagtid. Tilbakemeldingene vi får dreier seg stort sett om at folk synes det er høy kvalitet på konsertene, sier Østbø.

Ønsker seg flere nye fjes

Strikkekafé, Friske eldre, treningstime og datahjelp er blant aktivitetene Frivilligsentralen i Fredrikstad tilbyr pensjonister på dagtid. Deltakerne på de ulike arrangementene er fra 60 til 90 år.

– I gjennomsnitt er det rundt 200 personer som ukentlig deltar på de ulike aktivitetene vi tilbyr. Det er mange stamgjester, og inn i mellom kommer det noen nye fjes. Tilbudene er for alle, og vi ønsker oss selvfølgelig at flere nye vil delta, sier leder ved Inger Marie Solgård, Frivilligsentralen i Fredrikstad.

– Vi har blant annet en internasjonal kvinnegruppe. Her håper vi at flere eldre vil delta etter hvert. Deltagerne i denne gruppa har alle mulige nasjonaliteter. Det er en fin anledning til å bli kjent med nye kulturer, sier Solgård.

En av hindringene for å delta på de ulike aktivitetene er å komme seg dit.

– Mange av aktivitetene for pensjonister er på dagtid. For de som ikke har tilgang til egen bil er dette tidspunkt på dagen da det kan være vanskelig å få skyss. Her er det å reise kollektivt med Flex bestillingsreise et godt alternativ, sier Solgård.

Flex kan ta deg dit

– Vi vet at mange bruker Flex for å ta seg til ulike aktiviteter eller dagligdagse gjøremål. Flex kan kjøre til mange av de ulike arenaene som tilbyr aktiviteter på dagtid. Jeg anbefaler alle som vil delta på arrangementer på dagtid til å ringe oss på telefon 69 12 54 80, for å sjekke om Flex kan hente og kjøre deg dit, sier prosjektleder for Flex, Solfrid Rød Olsen.