Nye Flex-tilbud i Moss fra 19. august 2019

Moss og Rygge kommuner har klare mål om å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt i regionen.

En omlegging av busstilbudet fra høsten 2019 vil være et viktig bidrag for å oppnå dette. Vi starter derfor flere nye Flex-tilbud i Moss og gjør eksisterende tilbud i Rygge enda bedre.

Tilbud til arbeid og skole/studier

For å nå målet om økt kollektivandelen i Moss, er det viktig å få til et raskt og effektivt kollektivsystem som kan konkurrere mot bilen.

Kollektivtransporten må fremstå som et attraktivt alternativ for arbeids- og studiereiser, samtidig som et grunnleggende servicetilbud også må være ivaretatt.

Nytt busstilbud deles inn i et rutehierarki hvor ryggraden i kollektivtilbudet er hovedbusslinjer som tar unna de største reisestrømmene, og et lokalbusstilbud og bestillingstilbudet Flex som står for bredden i tilbudet.

For å sikre en helhetlig utvikling av kollektivtransporten, har tilbud som rushtidslinjer, tog og ekspressbuss også en viktig rolle i rutehierarkiet.

Les mer om det nye busstilbudet i Moss her.

Nye Flex by-tilbud

Flex skal stå for bredden i det nye busstilbudet i Moss og Rygge, så 19. august starter derfor tre nye Flex by-tilbud i Moss sentrum.

Flex by er et tilbud til deg som bor i byen. Du bestiller reise mellom møteplasser i sentrum.

Flex stopper bare ved møteplasser der noen har bestilt henting eller levering.

Flex har et høyere servicenivå enn vanlig buss. Våre sjåfører kan hjelpe deg med av- og påstigning, og med å bære handleposer inn og ut av bussen.

Husk at Flex-bussen må bestilles minst 1 time før avreise.

Dette er de nye Flex-tilbudene som kommer i Moss 19. august :

Se oversikt over alle de nye Flex-tilbudene i kart her.

Flex by Ørejordet – Rygge storsenter Mandag – lørdag
1 – Moss bussterminal 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
25 – Abels gate/Gubberogata
26 – Syrrist
27 – Soltunet
28 – Solveien 66-99
29 – Ørebukta
30 – Ørekroken
31 – Go`bua
32 – Lilleng Helsepark
33 – Rygge Storsenter
34 – SEAS
35 – Ørelunden
36 – Solielunden/Bekkeliveien
37 – Høienhald
1 – Moss bussterminal 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30

 

 

Flex by Nes Mandag – lørdag
1 – Moss bussterminal 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30
19 – Nesveien 96
20 – Kjellandsvik
21 – Fuglevik
22 – Dyreklinikken
23 – Jegersberg
24 – Nes Camping
1 – Moss bussterminal 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

 

Flex by Jeløy Mandag – lørdag
1 – Moss bussterminal 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
2 – Glassverket
3 – Gimle
4 – Hoppern
5 – Ole O. Lians gate 9
6 – Åslia
7 – Jederveien 51
8 – Refsnesåsen snuplass
9 – Utsynet 48
10 – Utsynet 18
11 – Per Sivles vei
12 – Jeløy kapell
13- Eikelia
14 – Tronvikaleen
15 – Barnehagen Andersrød
16 – Røed Gård
17 – Alby Gård
18 – Jeløy Legesenter
1 – Moss bussterminal 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30

Hvis du er usikker på om det kommer en Flex-møteplass nær der du bor, så kan du ringe oss på telefon 69 12 54 80, så vil vi hjelpe deg 🙂

Flex er gratis

Fylkestinget vedtok i 2018 at Flex skal være gratis inntil videre.

 

Her kan du lese fire gode grunner til å ukeshandle med Flex.

Fire gode grunner til å ukeshandle med Flex