Bruk av munnbind på Flex

Nye koronatiltak i Østfold

For Flex innebærer det:

Bruk munnbind på Flex-bussen om du ikke kan holde 1 meters avstand til sjåføren eller dine medpassasjerer.

Anbefalingen om bruk av munnbind kommer fra helsemyndighetene, og gjelder om man ikke klarer å overholde minst én meters avstand ved på- og avstigning, samt i løpet av Flex-turen.

Det er passasjerenes eget ansvar å overholde smittevernhensyn på egne og andres vegne. Det vil si at det er passasjerenes eget ansvar å bruke munnbind. Sjåførene skal også bruke munnbind der det ikke er mulig å overholde en meters avstand.

Det er viktig at alle følger med på nasjonale- og lokale tiltak og råd. Den enkelte kommune kan nemlig innføre lokale påbud og forbud som er strengere enn de nasjonale, inkludert bruk av munnbind.  I de tilfeller der lokale føringer er strengere enn nasjonale, må du følge de strengeste reglene.

 

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Moss, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Kollektivreiser (Flex og buss): Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
      • Moss-, Sarpsborg- og Fredrikstad bussterminaler anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt forskriften.