Personvernerklæring

Bestillingstransport og personvern

Bruker du bestillingstransport trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette behandler vi:

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, telefonnummer og adressen din.
  • Reiseopplysninger: Dette er tid og sted for henting og levering.

Av hensyn til flåtestyring har Østfold kollektivtrafikk oversikt over GPS koordinatene til bussen. Disse opplysningene blir ikke koblet mot personopplysninger om deg.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Personopplysningene behandles for å kunne levere bestillingstransporttjenester til deg og følge opp tjenesten, for eksempel ved avvik.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen. Du kan trekke ditt samtykke ved å kontakte Østfold kollektivtrafikk.

Kontakt Østfold kollektivtrafikk

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med bestillingstransport. I tillegg vil transportøren få tilgang til opplysninger om navn og hente- eller leveringssted, tid og lignende.

Østfold kollektivtrafikk kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting av feilaktige opplysninger, eller til å kreve sletting av unødvendige opplysninger som er lagret om deg. Du kan også flytte opplysninger til ny behandlingsansvarlig.

Du har også rett til begrenset behandling ved å for eksempel be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene blir slettet dersom du ikke har brukt tjenesten de siste 6 måneder, eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg.

Opplysninger hos Østfold kollektivtrafikks databehandler vil da også bli slettet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Personvernvurdering

Det behandles ingen særlige kategorier av opplysninger eller opplysninger som i seg selv kan medføre forhøyet risiko for økonomisk tap. Det behandles kun lokasjonsdata som er nødvendig, og det er lagt inn begrensninger i datainnhentingen som gjør at kun henteadresse behandles sentralt. Det er iverksatt rutiner som sikrer at man ikke skal koble kundedata mot bussens lokasjonsdata.

 

Nettstatistikk

Flex Østfold samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden: flexostfold.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som benyttes til forbedring og videreutvikling av informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er antall besøkende på ulike sider, lengde på besøket, hvilke nettsteder den besøkende kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dette betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. All data slås sammen til en gruppe og behandles aldri individuelt. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første tallgruppene i adressen benyttes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Flex Østfold benytter seg av informasjonskapsler til å generere statistikk slik at vi kan spore din bruk av nettstedet – men dette gjøres anonymisert. Lagring og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på flexostfold.no

  • Analyseverktøyet Google Analytics som lagrer statistikk ved bruk av nettstedet brukt til analyse og forbedringspunkter.
  • Vår publiseringsløsning plasserer også statistiske og funksjonelle informasjonskapsler på din maskin.
  • Google Tag Manager holder styr på alle våre publiseringsskripts.